33 Nd 109/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


33 Nd 109/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci projednání dědictví po K. M., za účasti pozůstalých dcer I. Š., J. R., a M. V., vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 21 D 262/2007, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 21 D 262/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu