33 Nd 106/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

33 Nd 106/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Blanky Moudré ve věci dodatečného projednání dědictví po J. M., za účasti pozůstalé dcery PhDr. D. M., a pozůstalého syna Ing. B. M., CSc., zastoupeného PhDr. D. M., vedené u Okresního soudu v O. pod sp. zn. 99 D 918/2006, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v O. pod sp. zn. 99 D 918/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro P.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Ivana Zlatohlávková


předsedkyně senátu