33 Nd 105/2007
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Nd 105/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci dodatečného projednání dědictví po V. H., za účasti pozůstalé dcery E. K. a pozůstalého syna M. H., vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 80 D 240/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 80 D 240/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Blansku.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. písemné usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a nemusí obsahovat odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. dubna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu