33 Nd 102/2007
Datum rozhodnutí: 18.04.2007
Dotčené předpisy:
33 Nd 102/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně J. Š., zastoupené advokátem, proti žalované L. M.s. r. o. o zaplacení 58.409,- Kč, vedené u Okresního soudu v O. pod sp. zn. 85 C 19/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v O. pod sp. zn. 85 C 19/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v T.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. dubna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu