33 INS 6709/2009


==-;'-.: Simmel* Krajský snad. v Ústravé

ąüintäpiwmm] byla dnúána f :3 l Š Hančí-mw nábřeží 34 dne. '_ .::IN '_ l 713 31 Ústrmra

Dhutnłłaůiüälnehvltasüłen.--'IZ Z.. _' ' ___. [pisenmnst'l mnm do [Iamm ' " ' CE"HDDWHÍEHRUHDU 33114 II as; MW

m m

I u' *5512-E

.-

33 INS ň'ľügfľüüg B'łTaruzhHS Hills

esät: .3. a WW

.sd il ' Huvá ul. IEEE ;= 753 ül Hranic# f mananiijmenimá'rajicinmhwd _ _ gapłlinmümhmwäzásnkummla 'í ' * '-'-4

I-llll-II-lIłlvlll+lllllrlllrlru Iril-

.L -Irrłllr'lllllłiqll'l'l-II+ I -I_ . i I

" r ..

..If l

. _ pimetitětumlh'fdne zla??mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivanu- vi Ilv-lvvl lvl lvl

-vlvvl .nvm-I

33INS 6709/2009 B97-rozh.VS 13ins, tisková skupina 83124-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 1022-2015.doc 2016/05/18 10:22:51 lng. Mitinová Martina, fyzická, ID: MITINOVMART 2 Typ DS: F0

Martina Mitinová-lng. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 75002 Přerov, CZ ID DS: nv2ncim

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 12:07:34 30.05.2016 12:07:35

Zprávu vypravil: Ivana Smyčková

Doručeno: 30.05.2016 13:07:28

30.05.2016 12:07:34 30.05.2016 12:07:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 13:07:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 10:32 Kontrolu provedl:

31.05.2016 01 :37

Smyčková Ivana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vv-lvv .lv vlvl

Ivv II" vvlvllvlvvvvll

33INS 6709/2009 B97-rozh.VS 13ins, tisková skupina 83124-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL1022-2015.doc 2016/05/18 10:22:51 Mgr. Bernardová Soňa, IČ: 71456694, advokát, ID: BERNARDSOŇA 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Soňa Bernardová-Mgr. Soňa Bernardová, advokát, Koliště 259/55, 60200 anonymizovano , CZ ID DS: tw5hyuc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 12:07:23

Zprávu vypravil: Ivana Smyčková

Doručeno: 01.06.2016 12:31:10

30.05.2016 12:07:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:31 :10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 10:32 Kontrolu provedl:

02.06.2016 00:19

Smyčková IvanaSpisová značkaz33INS 6709/2009 Identifikace dotazuz83124-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 Kontrolu provedl: Smyčková Ivana

11:02

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

přístupná DS:1 adresátů ověřována pouze přístupnost DS:l adresátůAdresátzMgr. Bernardová Soňa, IČ: 71456694, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Soňa Bernardová, firma:

10989 71456694

Mgr. IČ:

Adresa: Koliště 55/259, 60200 anonymizovano ,

anonymizovano

TYPľadvokát

1D DS:tw5hyuc

Soňa Bernardová,

CZ

IDzBERNARDSOŇA

Stav DS Přístupná advokátka, ev.Č.nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKulichová anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Kulichová, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzľng. Mitinová Martina, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Mitinová, Martina

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOanonymizovano ,

TYP: fyzická

31.01.1961

TYP: fyzická

ID:KULICHOMIRO310161

ID:MITINOVMART

2

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R