33 INS 21814/2014


."-lłíř I* WW--sílatel: Krist: ' snud v Ústrafě Düsltałnfummsllhylaúndäm 1 H řas-5 1 3'_ __ I Hüľlíčkü'ľü nábřeží 34 l 71381 üstrava 19433

"-'. .I.. dne.

I'IFIIII'III-v-l-I-I-I-I-l-l-l-I-ll#12 . fi'

I-' _ ' ..uEEHunümsmÍCI-I umu '_ dnem.. __ _ . 13m"'-h i-'t-'iq-.-.ur II. l-:

::Lil-,l'-L a. ?Š'I'I IIIĚ:':|'LIII..'-I'

Imimapłljnunldmum: ia-ur*a'.-ą.: ~..-: .HW z-"---.---' ,u 1+ :ta:

EE r w '* *hl-75':

. ł

* llłllül* |H||| |l|1l|l|ll||||ľ'|' ||||i|'l 'HH ľ|*|||| |||ľ -::JI-1 ' Í u

_ '--łř ::j-Š! l | l l l ł l

*19:.53-5-2015-1*

..I_

'I'

J'

|.--. I-_'i5l~ll__ ł" l l ::THI-l I 'EF l ł-I1-. a. x' ' ' I 1. TJ?! 45':-r-

. . [NS 2 131mm.: Rüzhndnuti H5-B 23,7--I

I a .'.ťrh *- -f'łf'f '.'-.. 'I '_ 'l . I 'l-J .I

J'anonymizovano Pavelek Lidická ZEMÍ 746 [H Únava-Předměstí7 !ptž-ř"-4;: !Z 1-' mmmpůmątm.-.::JF-"1-' .-' . -I 15.'-. _

.' +1-mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvlvlvll vvu-lv .v "-v l "vllvvl" .vv-l v.

33INS 21814/2014 Rozhodnutí NS-B 27, tisková skupina 19488-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

Rozhodnutí NSČR Mgr. Struminský anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66246008, ins. správce, ID: STRUMINRADI730218 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Struminský-Mgr. anonymizovano Struminský, Svornosti 2, Havířov-Město, 736 01 ID DS: 978yhcs

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.2016 14:27:39

Kateřina Štěpánová 13.05.2016 07:46:01

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.2016 14:27:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 07:46:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 08:12 Kontrolu provedl:

14.05.2016 00:41

Kocourková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvv-I vv lv l I-v-I vvvv Ivvv I-vl

33INS 21814/2014 Rozhodnutí NS-B 27, tisková skupina 19488-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

Rozhodnutí NSČR česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, právnická, ID: ČESKÁ SPO45244782 80 Typ DS: P0

Č.j. zv

Ceská spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: wx6dkif

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.2016 14:27:43 12.05.2016 14:27:44

Kateřina Štěpánová 13.05.2016 00:05:21

Zprávu vypravil:

Doručeno:

12.05.2016 14:27:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 14:27:44 13.05.2016 00:05:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 08:44 Kontrolu provedl: Kocourková Hana

13.05.2016 02:05Spisová značkaz33INS 21814/2014 Identifikace dotazu:19488-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 13:23 Kontrolu provedl; Štěpánová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Struminský anonymizovano , nar. Typľins. ID:STRUMINRADI7302 anonymizovano , IČ: 66246008, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:978yhcs Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Struminský, firma: anonymizovano Struminský-Insolvenční správce IČ: 66246008

Adresa: Svornosti /2, 73601 Havířov-Mesto, CZ anonymizovano

Adresátzčeská spořitelna, a.s., IČ: TYpľprávnická ID:ČESKÁ SPO45244782 80 45244782, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:wx6dkif Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782 Adresa: Olbrachtova 62/1929, 14000 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Pavelek anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzPAVELEKZDEN121173 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Pavelek, Zde anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R