33 INS 20287/2011
Krajský soud v üstravě Havlíčkova nábřeží 34 728 Sl Ústrava?mmmmm 70214 .mm l!um1mmlylmmnm MJIHWLMUll|||l1lli_ I

_ 'I-u' ---l '-: . "r 'II . .-

Ii'I-ą-..q-' ' u-' ..

33 !HS IŮIH'NZIIHI M-Rnľhüdnutl u udvuláni Hill

I w--.-' .'. '.. a-"-E = '-|.I.-.'.l-_. I.. |. I.--el-#1

Jindřich Enhatý

Těšínskă Z?? T35 14 Ůrluvá-Puruha"'_'_'_t_; nwm.mmphmhMMMHM

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-v-le-'li--v-

'vv-Ivvvl lvan lvvv vvlvlv lv-vvl l vv-.vv

33INS 20287/2011 B44-Rozhodnutí o odvolání KANCELÁŘ

13ins, tisková skupina 70214-5/2016 Lhůta: 30.05.2016

67-16.docx 2016/05/16 10:49:04 Mgr. Krakovka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 70312303, ins. správce, ID: KRAKOVKROMA720919 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Krakovka-Mgr. anonymizovano Krakovka, Jaklovecká 1249/18, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00 ID DS: vczx8f9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 14:57:22

Zprávu vypravil: Ivana Smyčková

Doručeno: 24.05.2016 08:21 :37

23.05.2016 14:57:22 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:57:22 24.05.2016 08:21:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 10:36 Kontrolu provedl:

25.05.2016 00:35

Smyčková Ivana