33 INS 15437/2011


_h....5. i :

|._ l _.I ł.

1.

.l I

' :51'

:':j

-

'I I J.

.-| ' .. k ÍIBÍEI: Krajský suud v üstravě F Havlíčkovo năhřtií 34

'TZB El üstrava

I-_I

:...I -..I_ -."a' I:-.I:':'I'

' _I-.112544 mm l Ill! nim] nm gnngmgmną11~1u [Il

33 [NS IS-HTIIŮII EII-Ruxhudnuti n udmlání Hill

l|Hl||M|l| 1mm

*1125ů

-t: ülga Eariüšüvá

Na Nivăth 13451 ?83 EH Uničüv

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-wv--v-'uvvv l Il' vv lv ..vv v .-I vvnvvvvuv

33INS 15437/2011 B21-Rozhodnutí o odvolání KANCELÁŘ

13ins, tisková skupina 112544-4/2016 Lhůta:

1 vs0L 1172-2015.doc 2016/04/28 09:01 :10 Mgr. Širhalová Kateřina anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73117862, ins. správce, ID: ŽERAVÍKKATE785723 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Kateřina Širhalová-Mgr. Kateřina Širhalová anonymizovano , Hybešova 726/42, 60200 Brno, cz ID DS: f79yjsk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 10:05:31 18.05.2016 10:06:48

Zprávu vypravil: Ivana Smyčková

Doručeno: 18.05.2016 10:08:38

18.05.2016 10:05:31 18.05.2016 10:06:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 10:08:38 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 08:51 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01 :14

Kocourková HanaSpisová značkaz33INS 15437/2011 Identifikace dotazuzll2544-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 09:01 Kontrolu provedl: Smyčková Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Bartošová, O anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzMgr. Širhalová Kateřina anonymizovano , TYPľins. ID:ŽERAVÍKKATE785723 1 anonymizovano , IČ: 73117862, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:f79yjsk Stav DS Přístupná Název DS Kateřina Širhalová, firma: Kateřina Širhalová-Insolvenční správce 1Č: 73117862 Adresa: Hybešova 42/726, 60200 Brno, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzBartošová anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická lDzBARTOŠOOLGA121166 1Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R