33 Cdo 5621/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: čl. 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.33 Cdo 5621/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně Mgr. H. P. (dříve F. ) , zastoupené Mgr. Filipem Wagnerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 891/5, proti žalovanému R. M. , identifikační číslo 76062295, zastoupenému JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 28, o návrhu na nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 52/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2015, č. j. 26 Co 489/2015-86, takto:
Dovolání se odmítá. O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalovaného proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Praze není podle § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), přípustné.
Nejvyšší soud ČR proto jeho dovolání podle § 243c odst. 1, 2 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2017
JUDr. Václav Duda
předseda senátu