33 Cdo 5601/2015
Datum rozhodnutí: 25.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 5601/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce K. M. , proti žalované I. B. , zastoupené Mgr. Liborem Buchtou, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 406/23, o nahrazení projevu vůle, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 14 C 253/2015, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2015, č.j. 35 Co 184/2015-135, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení městského soudu, které vzala podáním ze dne 29. 9. 2015 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2016
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu