33 Cdo 5473/2016
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 5473/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně FINPEN a.s. , se sídlem v Přerově I-Město, Dvořákova 819/21b, zastoupené Mgr. Markem Hejdukem, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 620/29, proti žalovanému E. Č. , zastoupenému Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou se sídlem v Brně, Cihlářská 643/19, o 5.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 5 C 33/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2016, č.j. 21 Co 135/2016-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení krajského soudu, které vzal podáním Nejvyššímu soudu doručeným 11. 4. 2017 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2017
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu