33 Cdo 5437/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 5437/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce Ing. R. M. , zastoupeného JUDr. Patricií Švarcovou, advokátkou se sídlem v Děčíně IV, Podmokly, Thomayerova 25/3, proti žalované OPTREAL, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 6, Ruzyně, Drnovská 1042/28 (identifikační číslo osoby 25098420), zastoupené Mgr. Ing. Tomášem Menčíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Jižní Předměstí, Žižkova 1737/52, o 144.102,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 439/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2014, č.j. 70 Co 150/2014-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku městského soudu, které vzala podáním ze dne 27. 8. 2015 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o.s.ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu