33 Cdo 5380/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: čl. 238 odst. 1 o. s. ř.33 Cdo 5380/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně ČEZ Prodej, s. r. o. se sídlem v Praze 4, Duhová 425/1, identifikační číslo 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, proti žalovanému M. P. , o 10.953 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 12 C 88/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 7. 2016, č. j. 56 Co 149/2016-80, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Dovolání žalovaného podané proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě není podle § 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), přípustné; proti tomuto rozhodnutí je jako mimořádný opravný prostředek přípustná toliko žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Dovolatel sice nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř.
Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1, 2 o. s. ř. odmítl.
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. listopadu 2016
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu