33 Cdo 5346/2016
Datum rozhodnutí: 28.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 5346/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně T-Mobile Czech Republic a.s. , se sídlem v Praze 4, Chodově, Tomíčkova 2144/1 (identifikační číslo 649 49 681), proti žalovanému J. B. , zastoupenému Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem v Plzni, Veleslavínova 363/33, o určení zániku smluvního vztahu, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 14 C 426/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 4. 2016, č. j. 10 Co 57/2016-118, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í
Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozhodnutí krajského soudu, které vzala podáním ze dne 20. 12. 2016 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. prosince 2016
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu