33 Cdo 532/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy:
33 Cdo 532/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně A. p., a. s. se sídlem v, zastoupené JUDr. V. U., advokátem se sídlem v , proti žalované M. v. o. s. se sídlem v, zastoupené Mgr. V. H., advokátem se sídlem v , o zaplacení částky 585.073,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 384/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2007, č. j. 28 Co 499/2004-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 12. února 2004, č. j. 16 C 384/2002-72, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 585.073,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 16% z této částky od 28. 12. 1996 do zaplacení a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne ze dne 15. října 2007, č. j. 28 Co 499/2004-100, rozsudek soudu prvního potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 22. 10. 2008 vzala zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalovaná z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení a žalobkyni v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. listopadu 2008

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu