33 Cdo 530/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 530/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce Ing. M. Š. , zastoupeného JUDr. Lenkou Patenidisovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Charvátova 58/11, proti žalované SAPROS, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 9, Za Tratí 3, identifikační číslo 00246557, zastoupené JUDr. Jaromírem Beránkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Národní obrany 715/16, o zaplacení částky 1.876.405,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 51 EC 387/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2015, č. j. 17 Co 319/2015-395, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:


Proti shora uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 7. 3. 2017 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2017

JUDr. Václav Duda
předseda senátu