33 Cdo 5193/2015
Datum rozhodnutí: 16.02.2016
Dotčené předpisy: § 7 odst. 1 o. s. ř.33 Cdo 5193/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce F. G. , zastoupeného JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti žalované TASTY a.s. , se sídlem v Praze 9, Poděbradská 36 (identifikační číslo osoby 27439003), zastoupené JUDr. Ing. Richardem Myslilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 58/32, o 937,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 6/2015, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2015, č.j. 64 Co 143/2015-36, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím změnil usnesení ze dne 27. 2. 2015, č.j. 7 C 6/2015-24, jímž Obvodní soud pro Prahu 9 zastavil řízení, rozhodl o postoupení věci Finančnímu úřadu pro Hlavní město Praha, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, o vrácení soudního poplatku žalobci a o náhradě nákladů řízení účastníků, tak, že rozhodl, že se řízení nezastavuje.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, které není přípustné, neboť zpochybněnou právní otázku odvolací soud vyřešil v souladu s judikaturou dovolacího soudu (§ 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 33 Cdo 3753/2015, přijal a odůvodnil závěr, že k rozhodování sporu o vrácení částky odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou kupující zahraniční fyzická osoba s místem pobytu mimo území Evropské unie požaduje po prodávajícím, jsou pravomocné soudy rozhodující v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Ke stejnému závěru dospěl i Městský soud v Praze v usnesení ze dne 24. 8. 2015, sp. zn. 18 Co 210/2015, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2016.
Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1, věty první, o.s.ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. února 2016

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu