33 Cdo 4979/2009
Datum rozhodnutí: 17.12.2009
Dotčené předpisy:

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce J. B., proti žalované M. Š., zastoupené opatrovníkem, justičním čekatelem o zaplacení 10.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu


ve Vsetíně-pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 12 C 218/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2009, č. j.


11 Co 294/2009-355, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě shora citovaným usnesením potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíne-pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 20. 2. 2009, č. j.


12 C 218/2007-334, ve výroku o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však není přípustné.


Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání upravují ustanovení § 237 až 239 o. s. ř.


Napadené usnesení odvolacího soudu není usnesením ve věci samé, a tak nepřipadá v úvahu přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. Dovolání pak nemůže být přípustné ani podle § 238, § 238a a 239 o. s. ř., jelikož z žádného z těchto ustanovení nevyplývá přípustnost dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení. Je zřejmé, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští.


Za této situace Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než toto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnout.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalované, která by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měla právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. prosince 2009


JUDr. Václav D u d a , v. r.


předseda senátu