33 Cdo 4609/2016
Datum rozhodnutí: 14.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 alinea 2 o. s. ř.33 Cdo 4609/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně a) A. H. a b) Z. H. , zastoupených Mgr. Radkem Zapletalem, advokátem se sídlem Brno, Arne Nováka 4, proti žalované VITACREDIT s. r. o . se sídlem Olomouc, Chválkovice, Selské nám. 9/43, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem Olomouc, Sokolská 536/22, o zrušení smlouvy, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 20 C 25/2015, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 2. 2016, č. j. 75 Co 448/2015-170, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 3. 9. 2015, č. j. 20 C 25/2015-127, zamítl žalobu, aby byla zrušena smlouva o úvěru č. 2314000382 uzavřená žalobci a žalovanou dne 29. 5. 2014 (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 29. 2. 2016, č. j. 75 448/2015-170, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. jej změnil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které vzali podáním, došlým Nejvyššímu soudu dne 27. 2. 2017, zcela zpět.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2017

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu