33 Cdo 4270/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 4270/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Bohemia Sekt, s. r. o. se sídlem ve Starém Plzenci, Smetanova 220, identifikační číslo osoby 45358711 (právní nástupkyně původní žalobkyně Víno Mikulov, a. s. se sídlem v Mikulově, Průmyslová oblast 1220, identifikační číslo osoby 46347208), proti žalovanému V. D. , zastoupenému JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem v Táboře, Čelkovická 445, o zaplacení 128.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 24 C 29/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 15. 4. 2015, č.j. 15 Co 211/2015-29, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalovaného proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 2. 2015, č.j. 24 C 29/2015-13, jímž Okresní soud v Táboře odmítl pro opožděnost odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu téhož soudu ze dne 28. 3. 1995, sp. zn. Ro 63/95, Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, viz čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o.s.ř. ), neboť není podle § 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř. přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2437/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 42/2014).
Pro úplnost se dodává, že přípustnost dovolání nezakládá nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 51/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 381/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 203/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 118/2003).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu