33 Cdo 422/2014
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: čl. 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 422/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. N. , zastoupeného JUDr. Karlem Zíkou, advokátem se sídlem v Kutné Hoře, Benešova 610, proti žalovanému Ing. T. Č. , zastoupenému JUDr. Iljou Lamprechtem, advokátem se sídlem v Praze 5, Holečkova 10, o 38.701,12 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 21 C 221/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 23 Co 281/2013-144, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobce proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000 Kč, přičemž nejde o nárok ze spotřebitelské smlouvy, o pracovněprávní vztah ani o věci uvedené v § 120 odst. 2 o. s. ř.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2014
JUDr. Václav Duda
předseda senátu