33 Cdo 4190/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
33 Cdo 4190/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 (adresa pro doručování Územní pracoviště Brno, Orlí 27, Brno), proti žalovaným 1) M. B. a 2) L. B., zastoupeným JUDr. Danielou Trávníčkovou, advokátkou se sídlem Blansko, Svitavská 1, o 130.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 12 C 125/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. dubna 2010, č. j. 37 Co 376/2009-72, ve znění opravného usnesení ze dne 2. září 2010, č. j. 37 Co 376/2009-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 13. dubna 2010, č. j. 37 Co 376/2009-72, ve znění opravného usnesení ze dne 2. září 2010, č. j. 37 Co 376/2009-79, rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 16. dubna 2009, č. j. 12 C 125/2007-49, změnil tak, že zamítl žalobu o zaplacení částky 130.000,- Kč s úroky z prodlení ve výši 10 % ročně od 28. 9. 2000 do zaplacení, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů a o poplatkové povinnosti.
Žalobkyně podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 2. července 2010 v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalovaným v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli vůči žalobkyni právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 23. listopadu 2010
JUDr. Blanka M o u d r á , v. r.
předsedkyně senátu