33 Cdo 4025/2015
Datum rozhodnutí: 22.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 4025/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce M. B. , zastoupeného Mgr. Simonou Pavlicovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku Místku, Foersterova 712, proti žalovanému Ing. Z. M. , o zaplacení 3.765.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 117 C 29/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 10. 2014, č.j. 57 Co 563/2014-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení krajského soudu, které vzal podáním datovaným 2. 6. 2015 upřesněným podáním ze dne 29. 7. 2015 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2015
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu