33 Cdo 3960/2008
Datum rozhodnutí: 29.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 3960/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce STRODEN MANAGEMENT LIMITED, se sídlem v Parou, 1A, P. C. 6035, Larnaca, Kyperská republika, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Argentinská 38/286, proti žalované J. N. , bytem v Kyjově, Věteřov 172, zastoupené JUDr. Vladimírem Davidem, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové náměstí 48, o zaplacení částky 250.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 14 C 1319/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. srpna 2007, č. j. 10 Co 165/2007-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. srpna 2007, č. j. 10 Co 165/2007-88, které podáním ze dne 28. 4. 2008 vzala zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci, který by podle 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. dubna 2010
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu