33 Cdo 3829/2016
Datum rozhodnutí: 18.05.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř., § 243b o. s. ř.33 Cdo 3829/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) Enbridge Capital SE , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 394/12 (identifikační číslo osoby 024 67 585), zastoupené Mgr. Petrou Kinclovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Milevská 834/6, b) Sahos Industry Group a.s. , se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38 (identifikační číslo osoby 241 36 794), c) NSIG Investment SE , evropské společnosti , se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24 (029 77 354), a d) SAHOS Trade s.r.o. , se sídlem v Pištíně č.p. 134 (identifikační číslo osoby 014 84 826), zastoupených Mgr. Petrem Opletalem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6, proti žalované BLUE RAY a.s. , se sídlem v Praze 10, Voroněžská 172/24 (identifikační číslo osoby 241 83 725), zastoupené JUDr. Ivem Bártou, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 767/12, o neúčinnosti prodeje závodu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 Cm 7/2015, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 4. 2016, č.j. 1 Cmo 55/2016-60, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2017, č.j. 33 Cdo 3829/2016-86, se v záhlaví opravuje tak, že vedle původní žalobkyně Enbridge Capital SE , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 394/12 (identifikační číslo osoby 024 67 585), zastoupené Mgr. Petrou Kinclovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Milevská 834/6, se doplňují žalobkyně b) Sahos Industry Group a.s. , se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38 (identifikační číslo osoby 241 36 794), c) NSIG Investment SE , evropská společnost , se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24 (029 77 354), a d) SAHOS Trade s.r.o. , se sídlem v Pištíně č.p. 134 (identifikační číslo osoby 014 84 826), zastoupení Mgr. Petrem Opletalem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6.

O d ů v o d n ě n í :

Písemné vyhotovení rozhodnutí bylo postiženo zřejmou nesprávností spočívající v tom, že v záhlaví byla uvedena jediná žalobkyně Enbridge Capital SE , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 394/12 (identifikační číslo osoby 024 67 585), kde správně měly být na straně žalobců uvedeny i žalobkyně b) Sahos Industry Group a.s., se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38 (identifikační číslo osoby 241 36 794), c) NSIG Investment SE , evropská společnost , se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24 (029 77 354) a d) SAHOS Trade s.r.o., se sídlem v Pištíně č.p. 134 (identifikační číslo osoby 014 84 826).
Dovolací soud proto tuto zjevnou nesprávnost ve výroku usnesení podle ustanovení § 164, § 167 odst. 2 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu