33 Cdo 3558/2007
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Cdo 3558/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové

ve věci žalobkyně D. a. s., zastoupené advokátem, proti žalovaným

1) Ú. k., zastoupenému advokátem, a 2) České republice Ú. pro z. s. ve v. m., o zaplacení 274,895.589,32 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod. sp. zn. 19 C 167/2006, o dovolání žalobkyně a žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2007, č. j. 35 Co 459/2006-171, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně a žalovaná podaly dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2007, č. j. 35 Co 459/2006-171, které vzaly podáními ze dne

9. 12. 2008 a 11. 12. 2008 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu