33 Cdo 3484/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.33 Cdo 3484/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Ostravské inkasní s.r.o. se sídlem v Ostravě 1, Teslova 1129/2b, zastoupené JUDr. Vladimírem Šmeralem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 1389/42, proti žalované M. D. , o 1.010,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 181 EC 35/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 3. 2013, č.j. 8 Co 202/2013-57, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud jako nepřípustné (§ 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů, dále jen o.s.ř. ), odmítl její odvolání proti rozsudku ze dne 10. 1. 2013, č.j. 181 EC 35/2011-46, Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.), aniž vyžadoval splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.); dovolání není přípustné, jelikož napadá usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu