33 Cdo 3338/2009
Datum rozhodnutí: 26.11.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3338/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobců a) P. V. a b) H. V., zastoupených advokátkou, proti žalované H. R. s. r. o., o zaplacení částky 173.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 37/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2009, č. j. 23 Co 82/2009-156, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2009, č. j.


23 Co 82/2009-156, podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 16. 10. 2009 zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé,


§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. za situace, kdy procesně úspěšní žalobci se práva na náhradu těchto nákladů výslovně vzdali.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. listopadu 2009


JUDr. Václav Duda, v. r.


předseda senátu