33 Cdo 32/2011
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 33 Cdo 32/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně České republiky Úřadu práce v Karviné , se sídlem v Karviné Nové Město, Osvobození 60a/1388, proti žalované V.V.V. , akciové společnosti se sídlem v Havířově Městě, Stavbařská 2, o 880.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 28 C 138/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 1999, č.j. 13 Co 439/99-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku, které vzala podáním datovaným dnem 30. 11. 2010 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, věty první,§ 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (žalované v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2011


JUDr. Pavel K r b e k, v. r.
předseda senátu