33 Cdo 291/2008
Datum rozhodnutí: 21.04.2009
Dotčené předpisy:
33 Cdo 291/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Č. k. a., proti žalovanému M. D., zastoupenému advokátkou, o 13.602.673,61 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 34/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. března 2007, č. j. 28 Co 72/2006-60, takto:

V řízení bude místo Č. k. a., pokračováno jako se žalobkyní s Českou republikou-M. f..

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně.

Podle § 20 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, Č. k. a. s účinností k 31. prosinci 2007 zanikla bez likvidace a jejím univerzálním právním nástupcem se stal stát, zastoupený M. f., na který přechází práva a závazky agentury ke dni jejího zániku.

Nejvyšší soud proto ve shodě s výše uvedeným podle § 107 odst. 1 a 3 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude jako se žalobkyní pokračováno (namísto zaniklé agentury) s Českou republikou-M. f.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2009

JUDr. Václav D u d a , v. r.

předseda senátu