33 Cdo 2183/2015
Datum rozhodnutí: 20.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 218 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 2183/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. , se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23 (identifikační číslo osoby 62242504), zastoupeného JUDr. Petrem Fuxem, advokátem se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 2957/108, proti žalovanému Mgr. V. Č. , o 1.010,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 8 C 72/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 9. 2014, č.j. 7 Co 1710/2014-51, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný napadl dovoláním v záhlaví uvedené usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil usnesení ze dne 25. 8. 2014, č.j. 8 C 72/2005-44, kterým mu Okresní soud v Písku nepřiznal osvobození od soudních poplatků.
Ze spisu vyplývá, že Okresní soud v Písku usnesením ze dne 19. 12. 2014, č.j. 8 C 72/2005-57, zastavil řízení o odvolání žalovaného proti rozsudku téhož soudu ze dne 20. 7. 2005, č.j. 8 C 72/2005-21 (usnesení nabylo 13. 1. 2015 právní moci).
Dovolání žalovaného se tudíž stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002); Nejvyšší soud je proto odmítl (§ 243c odst. 3 a § 218 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o.s.ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. srpna 2015
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu