33 Cdo 1933/2012
Datum rozhodnutí: 28.06.2012
Dotčené předpisy: čl. 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 1933/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce K. V. , zastoupeného JUDr. Vladimírem Szabo, advokátem se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1021/70, proti žalovaným 1) Ing. M. J. a 2) MUDr. M. J. , zastoupeným doc. JUDr. Martinem Kopeckým, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 24, o zaplacení Kč 7,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 4 C 639/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. července 2011, č. j. 27 Co 238/2011-231, ve znění opravného usnesení ze dne 5. září 2011, č. j. 27 Co 238/2011-243, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Praze podali žalovaní dovolání, které vzali podáním ze dne 3. května 2012 zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř., když žalobci žádné náklady, na jejichž náhradu by měl v dovolacím řízení právo, nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. června 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu