33 Cdo 1715/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 1715/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy


ve věci žalobkyně B. I., s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalovanému L. K.,


o zaplacení částky 23.988,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 19 C 38/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 2007, č. j. 19 C 38/2007-20, a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. července 2007, č. j. 20 Co 485/2007-28, takto:


I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 2007, č. j. 19 C 38/2007-20, se zastavuje.


II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne


23. července 2007, č. j. 20 Co 485/2007-28, se odmítá.


III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1


o. s. ř.). Žalovaný podal dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové


ze dne 23. dubna 2007, č. j. 19 C 38/2007-20, tedy proti rozhodnutí, které nelze úspěšně dovoláním napadnout. Protože funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána, Nejvyšší soud dovolací řízení o takovém podání podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 47/2006).


Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. července 2007, č. j. 20 Co 485/2007-28, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 2007, č. j. 19 C 38/2007-20, v napadeném výroku o nákladech řízení, a bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 238, § 238a, § 239 o. s. ř. a jeho přípustnost nevyplývá ani z § 237 odst. 1 o. s. ř. (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2003). Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu odmítl


(§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyně


s přihlédnutím k obsahu jejího vyjádření k dovolání v této fázi řízení nevynaložila účelně žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovanému právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu