33 Cdo 1677/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201233 Cdo 1677/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně V. Č. , zastoupené JUDr. Janou Brhlovou, advokátkou se sídlem v Karviné - Fryštátě, K. Sliwky 125/20, proti žalované RENT & REAL Finance s.r.o. se sídlem ve Frýdku - Místku, 8. pěšího pluku 2380 (identifikační číslo 27768783), zastoupené Mgr. Lukášem Mokrým, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, Sokola Tůmy 743/16, o zrušení rozhodčího nálezu vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 190/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 9. 2012, č.j. 7 Cmo 240/2012-111, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým vrchní soud potvrdil rozsudek ze dne 7. 12. 2011, č.j. 17 Cm 190/2011-61, jímž Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu o zrušení rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Ing. Mgr. Janem Zonkem dne 10. 2. 2011, sp. zn. 127/09, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; podáním ze dne 11. 11. 2013 vzala dovolání v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. čl. II. bod 7 zákona 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), zastavil.
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (žalované v tomto stadiu řízení žádné náklady podle obsahu spisu nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. listopadu 2013 JUDr. Pavel K r b e k předseda senátu