33 Cdo 1553/2014
Datum rozhodnutí: 21.05.2014
Dotčené předpisy: čl. 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 1553/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce M. Z. , zastoupeného Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Strži 1702/65, proti žalované Talent Connection Praha s. r. o. se sídlem v Praze 5, U Akátů 973/9, identifikační číslo 25612620, zastoupené JUDr. Pavlem Klimešem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 14, o 14.326,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 48 C 116/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. srpna 2013, č. j. 15 Co 173/2013-38, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění: Shora uvedeným rozhodnutím Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. března 2013, č. j. 48 C 116/2013-26, ve výroku, jímž bylo zastaveno řízení o zaplacení 805.192,- Kč, a změnil je ve výroku o nákladech řízení tak, že uložil žalobci zaplatit žalované na těchto nákladech 28.652,- Kč.
Žalobce dovoláním napadl usnesení odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně, neboť má zato, že odůvodněným a účelně vynaloženým nákladům žalované odpovídá pouze částka 14.326,- Kč.
Dovolání žalobce proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000 Kč, přičemž nejde o nárok ze vztahů uvedených v citovaném ustanovení.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 21. května 2014
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu