33 Cdo 1514/2012
Datum rozhodnutí: 30.05.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta 2. o. s. ř.
33 Cdo 1514/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Psychiatrické léčebny Bohnice, státní příspěvkové organizace se sídlem Praha 8, Ústavní 91, identifikační číslo: 00064220, proti žalovanému J. S., zemřelému dne 10. ledna 2009, naposledy bytem O., o zaplacení částky 4.620,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 56 C 132/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. března 2011, č. j. 24 Co 63/2011-19, takto :

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. března 2011, č. j. 24 Co 63/2011-19, potvrdil usnesení ze dne 20. prosince 2010, č. j. 56 C 132/2010-7, jímž Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zastavil řízení pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 19 o. s. ř.) a rozhodl o nákladech řízení.
Žalobkyně podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 10. 2. 2012 zcela zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. května 2012

JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu