33 Cdo 1502/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 1502/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce M. N. , zastoupeného JUDr. Tomešem Fibichem, advokátem se sídlem v Kardašově Řečici, náměstí J. Hrubého 72, proti žalovaným 1) J. N. , a 2) H. V. , o zaplacení 12.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 32 C 198/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočky v Táboře ze dne 30. listopadu 2010, č. j. 15 Co 760/2010-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 7. dubna 2011 zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. za situace, kdy procesně úspěšným žalovaným žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo, nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2011

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu