33 Cdo 1347/2012
Datum rozhodnutí: 31.05.2012
Dotčené předpisy: čl. 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 1347/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně Tessile ditta, a. s., se sídlem v Praze 4, Ve Studeném 117/5a, identifikační číslo 27822117, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 45, proti žalovanému I. S. , o zaplacení 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 44 EC 672/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2012, č. j. 30 Co 568/2011-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalovaného (hodnoceno podle obsahu) směřující proti v záhlaví citovanému usnesení, jímž Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu ze dne 5. srpna 2011, č. j. 44 EC 672/2001-53, 9062632, ve výroku o nákladech řízení, není přípustné [srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl [§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.].
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. v situaci, kdy žalobkyni v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu žádné nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu