33 Cdo 1312/2008
Datum rozhodnutí: 22.04.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Cdo 1312/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce J. S., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) Ing. A. F. a 2) M. F. zastoupeným advokátem, o zaplacení částky 360.458,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 742/96, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2007, č. j. 17 Co 183/2006-320, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 11. května 2007, č. j. 17 Co 183/2006-320, rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 1. března. 2006, č. j. 4 C 742/96-292, potvrdil ve výroku, kterým byla žalovaným uložena povinnost zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku 360.458,- Kč spolu s příslušenstvím blíže specifikovaným, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které vzali podáním ze dne 13. 2. 2008 zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně 22. dubna 2008

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu