33 Cdo 1199/2013
Datum rozhodnutí: 30.05.2013
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 1199/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně M. Ž. , zastoupené Mgr. Václavem Červeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 682/20, proti žalované S. D. , o zaplacení 9.640,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 110 EC 138/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2013, č. j. 12 Co 69/2013-56, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání proti shora uvedenému usnesení krajského soudu Nejvyšší soud České republiky odmítl podle § 243c odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), neboť není přípustné; směřuje totiž proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 229 odst. 4 o. s. ř.]
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2013
JUDr. Václav Duda
předseda senátu