33 Cdo 1164/2012
Datum rozhodnutí: 31.05.2012
Dotčené předpisy: čl. 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 1164/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Pražské plynárenské, a. s., se sídlem v Praze 1, Národní 37, identifikační číslo 60193492, zastoupené JUDr. Petrem Santarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Hybernská 32, proti žalovanému T. B. , o zaplacení 9.126,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 154/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. února 2012, č. j. 30 Co 589/2011-30, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Městský soud v Praze potvrdil ve výroku o náhradě nákladů řízení rozsudek Obvodního soudu v Praze 9 ze dne 7. března 2011, č. j. 15 C 154/2009-18, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále o. s. ř. ), jako nepřípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu