33 Cdo 109/2017
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 109/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobců a) Ing. T. M. , a b) Ing. M. M. , proti žalovanému Ing. P. K. , zastoupenému Mgr. Liborem Kaslem, LL.M. et LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Palackého 740/1, o přerušení řízení ve sporu o 233.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 12 C 199/2008, o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2016, č. j. 20 Co 404/2016-435, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í:

Proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Praze podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 28. 12. 2016 zpět.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Václav Duda
předseda senátu