33 Cdo 1067/2012
Datum rozhodnutí: 26.04.2012
Dotčené předpisy: čl. 243b odst. 5 o. s. ř.
33 Cdo 1067/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce statutárního města Brna se sídlem magistrátu v Brně, Dominikánské náměstí 1, proti žalované J. G. , zastoupené Mgr. Martinem Hromkem, advokátem se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112, o 3.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 45/2009, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. července 2011, č. j. 18 Co 139/2011-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně podala žalobkyně dovolání, které vzala podáním ze dne 7. března 2012 zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalobci žádné náklady, na jejichž náhradu by měl v dovolacím řízení právo, nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. dubna 2012
JUDr. Václav D u d a, v. r. předseda senátu