32 Odo 985/2003
Datum rozhodnutí: 23.02.2004
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 985/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce RNDr. M. N., proti žalované Mgr. A. H., zastoupené, advokátkou , o návrhu žalobkyně na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 13 C 683/98, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2003 č. j. 39 Co 94/2003- 63, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2003 č. j. 39 Co 94/2003 - 63, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. března 2002 č. j. 13 C 683/98 45, doplněné usnesením téhož soudu ze dne 7. února 2003 č. j. 13 C 683/98 58, kterým byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod č. j. 7 C 174/98 , nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., za situace, kdy neúspěšná žalovaná nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalobci v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. února 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu