32 Odo 862/2002
Datum rozhodnutí: 18.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 862/2002-87

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela ve věci žalobkyně P., a.s., proti žalovaným 1) "R. P." k.s. v likvidaci, 2) E. M., zast. JUDr. V. D., advokátkou, o 40,605.871,59 Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 Cm 16/2001, o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. dubna 2002, č. j. 3 Cmo 317/2001 - 47, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Přestože dovolání směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 4. 2002, č. j. 3 Cmo 317/2001 - 47, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 9. 2001, č. j. 34 Cm 16/2001 - 34, bylo shledáno přípustným podle § 239 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), jde o dovolání zjevně bezdůvodné ve smyslu § 243b odst. 1 o. s. ř., a proto není třeba výrok o odmítnutí dovolání odůvodňovat (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. června 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu