32 Odo 796/2004
Datum rozhodnutí: 19.08.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 796/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce J. K., zastoupeného (soudem ustanoveným) opatrovníkem Z. K., proti žalované pojišťovně, a. s., o 250 000 DEM, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 17 C 206/90, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. března 1998 č. j. 13 Co 64/98 - 161, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. března 1998 č. j. 13 Co 64/98 - 161 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. listopadu 1997, kterým byla zamítnuta žaloba na zaplacení 250 000 DM, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce u Městskému soudu v Praze dne 18. března 1998 dovolání.

Podáním ze dne 7. července 2004 došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 14. července 2004 vzal žalobce dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalované žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. srpna 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu