32 Odo 789/2002
Datum rozhodnutí: 18.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 789/2002-119

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Ing. J. K., CSc., zastoupeného JUDr. J. Z., advokátem, proti žalované S. B., spol. s r.o., o zaplacení částky 112.745,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 28 Cm 525/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. března 2002, č. j. 12 Cmo 309/2001 - 93, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nebylo dovolání žalobce dovolacím soudem shledáno přípustným a podle ust. § 243c odst. 2 o. s. ř. není rozhodnutí o odmítnutí dovolání třeba odůvodňovat.

Dovolání bylo odmítnuto, u žalované však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. června 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu