32 Odo 665/2006
Datum rozhodnutí: 30.05.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 665/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobců a) JUDr. J. B., a b) JUDr. R. S., advokátů, proti žalované Č. T., a.s., o zaplacení částky 6 529,79 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 292/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2005 č. j. 15 Co 162/2005-95, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 22. února 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobcům však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně 30. května 2006JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu