32 Odo 618/2002
Datum rozhodnutí: 25.02.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 618/2002-213

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Vosečka a JUDr. Petra Hampla v právní věci žalobkyně D. p., akciové společnosti, proti žalovanému M. N., podnikateli, zastoupenému JUDr. P. Z., advokátem, o zaplacení 292 100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu v Praze 9 pod sp. zn. 9 C 13/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2002, č.j. 62 Co 126/2002-189, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podané dovolání přípustné dle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), dovolací soud jako zjevně bezdůvodné odmítl (§ 243b odst. 1 o. s. ř.) , toto rozhodnutí nemusí být odvodněno (§ 243c odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 3 o. s. ř. (ve spojení s ustanoveními § 243b odst. 5 a § 224 odst. 1 o. s. ř.), když žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. února 2003

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu