32 Odo 496/2006
Datum rozhodnutí: 28.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 496/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Č. p., a.s., proti žalované obci V. O., o zaplacení částky 7 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 48 Cm 32/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2005 č. j. 11 Cmo 147/2005-107, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 12. května 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když se obě účastnice vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně 28. června 2006JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu